Novo nás nájdete na adrese www.vyhodne-licencie.sk

Zistenie produktového čísla Office 2013 - 2019

Ak máte nainštalovaných niekoľko licencií Microsoft Office na niekoľkých zariadeniach a potrebujete zistiť, ktorý produktový kľúč patrí ku konkrétnemu zariadeniu, nižšie nájdete postup, s ktorého pomocou dokážete zobraziť posledné pětičíslí nainštalovaného kódu product key Microsoft Office 2013, 2016 a 2019.

OTVORTE SI PRÍKAZOVÝ RIADOK

 

01

 

 

Kliknite na ponuku Štart, napíšte "CMD", systém vám vyhľadá aplikáciu príkazový riadok, ktorý musíte spustiť ako správca.

 

 

02

 

Skopírujte script, vložte ho do príkazového riadka a od-entrujte. Ak ste použili správny script, príkazový riadok Vám vypíše typ nainštalovanej licencie a posledných 5 znakov nainštalovaného kódu product key.

 

SKRIPTY PODĽA NAINŠTALOVANÝCH VERZIÍ

Office 2010 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2010 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2013 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016/2019 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016/2019 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

Office 2016/2019 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

ODINŠTALOVANIE PRODUKTOVÉHO KĽÚČA

Ak potrebujete odinštalovať produktový kľúč MS Office z vášho zariadenia, použite script "UNPKEY" - viď nižšie. XXXXX nahraďte poslednými 5 znaky nainštalovaného produktového kľúča.

Office 2010 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2010 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2010 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2013 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2013 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2013 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2016/2019 (32-bit) na 32-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2016/2019 (32-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

Office 2016/2019 (64-bit) na 64-bitové verzi Windows
cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX