Nefunguje Vám zakúpená softvérová licencia?

Pokiaľ Vám nefunguje zakúpený softvérový produkt, pred jeho reklamácií odporúčame využiť jednu z nasledujúcich možností:

PREŠTUDOVANÍ NÁVODOV NA INŠTALÁCIU A AKTIVÁCIU

Preštudovaním našich návodov na inštaláciu a aktiváciu zakúpených softvérových produktov zistíte vždy správny postup k bezproblémovej inštalácii a aktivácii zakúpeného softvérového produktu.

VYUŽITIE BEZPLATNEJ VZDIALENEJ ASISTENCIE

Využitím bezplatnej vzdialenej asistencie umožníte nášmu operátorovi sa jednorázovo pripojiť k Vášmu PC za účelom zistenia a odstránenia závady spojené s inštaláciou alebo aktiváciou zakúpeného softvérového produktu.

AKO ZADAŤ REKLAMÁCIU?

Ak nechcete využiť ani jednu ponúkanú variantu a chcete softvérový produkt reklamovať ihneď, reklamáciu zahájite zaslaním e-mailu na adresu: info@vyhodne-licencie.sk, do predmetu e-mailu napíšte: Reklamácie.

E-mailová správa by mala obsahovať reklamovaný produktový kľúč, číslo faktúry k zakúpenej softvérovej licenciu, podrobný opis, prečo chcete softvér reklamovať a ako prílohu pripojte screenshot s chybovým hlásením.

Po obdržaní Vašej správy sa s Vami spojí náš technik, ktorý s vami reklamáciu skonzultuje a zároveň navrhne vhodný spôsob riešenia.

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: